Vzdělání

Měla by se součástí výuky stát i internetová bezpečnost?

Ve škole bychom se měli naučit hlavně věci, které budeme potřebovat v našem dospělém životě. Je ovšem pravdou, že svět se vyvíjí, a to, co bylo potřeba znát ještě před třiceti či čtyřiceti lety, je dnes již v podstatě nepotřebné. Naopak se objevily nové věci, které by se měly děti naučit, pokud se chtějí úspěšně zapojit do společnosti.

 

Jednou z těch, které by měly mít největší důležitost, je internetová bezpečnost. Ať už se nám to líbí, nebo ne, děti tráví na internetu čím dál více času. A ačkoliv většina sociálních sítí má určitý věkový limit, ten se nijak neověřuje (a v podstatě ani není jak). Nic tedy nebrání dětem uvést, že jim je víc, než je tomu ve skutečnosti.

 

děti jsou ještě důvěřivé

 

Právě děti jsou však tou zdaleka nejohroženější skupinou. Ještě totiž nemají podezřívavost dospělého, naopak mají dětskou důvěru. Věří tedy tomu, co jim lidé řeknou, i když je to lež. Obvykle si také informace nijak neověřují.

 

Proto je pro dospělého člověka poměrně snadné přesvědčit dítě, aby se s ním někde sešlo. Co se pak může stát, asi není třeba nijak rozvádět. Ačkoliv totiž rodiče své ratolesti již od malička učí nechodit s cizími lidmi, člověka, kterého potkali na internetu a se kterým si třeba i několik měsíců každý den píšou, za cizího nepovažují.

 

děti tráví stále více času na internetu

 

Proč tedy dospělí své děti o tomto neučí? Je to především proto, že se jedná o poměrně novou věc, a mnohdy je ani nenapadne, že by to mohl být problém. Nikdy se s tím totiž nesetkali a často si ani neuvědomují závažnost tohoto problému.

 

A právě zde by měla zasáhnout škola. Rozhodně by bylo na místě zařadit do osnov i specializovaný předmět, kde se budou zabývat tím, co vše je může na internetu potkat a jak se těmto nebezpečím vyhnout. Jistě, mnozí dobrovolníci jezdí po školách a pořádají přednášky na toto téma, ale to je málo. Bylo by potřeba se tím rozhodně zabývat, zvláště proto, že využívání internetu dětmi neustále roste. Může jim to totiž zachránit život.